ماشین اصلاح وی جی ار V-082

قیمت اصلی 950.000تومان بود.قیمت فعلی 760.000تومان است.