ماشین اصلاح صورت و خط زن کیمی مدل ۱۹۴۹

990.000تومان