ماشین اصلاح صورت و خط زن کیمی مدل ۱۹۴۹

1.150.000تومان