شامپو گلیس ۴۵۰ میل مخصوص موهای رنگ شده

115.000تومان