ست دو عددی قیچی آرایشگری جگوار کات و کوتاهی/پیتاژ Jaguar LF-605G Barbery Scissors

1.510.000تومان