ست دو عددی قیچی آرایشگری رزونال کات و کوتاهی/ پیتاژ سایز ۶ اینچ چپ دست Rezonal RL-2900 LEFT & RL-3000 LEFT

2.750.000تومان

ناموجود