%8
قیمت اصلی 560.000تومان بود.قیمت فعلی 515.000تومان است.
%15
قیمت اصلی 1.170.000تومان بود.قیمت فعلی 999.000تومان است.