%8
قیمت اصلی 485.000تومان بود.قیمت فعلی 445.000تومان است.
%16
قیمت اصلی 298.000تومان بود.قیمت فعلی 250.000تومان است.