%9
قیمت اصلی 990.000تومان بود.قیمت فعلی 899.000تومان است.
%10
قیمت اصلی 1.050.000تومان بود.قیمت فعلی 945.000تومان است.
%8
قیمت اصلی 560.000تومان بود.قیمت فعلی 515.000تومان است.
%33
قیمت اصلی 355.000تومان بود.قیمت فعلی 239.000تومان است.