%3
قیمت اصلی 1.950.000تومان بود.قیمت فعلی 1.890.000تومان است.