%20
قیمت اصلی 40.000تومان بود.قیمت فعلی 32.000تومان است.