%4
قیمت اصلی 729.000تومان بود.قیمت فعلی 699.000تومان است.
%23
قیمت اصلی 900.000تومان بود.قیمت فعلی 690.000تومان است.